BLOG

AML a KB nexus

Na finanční systém jsme napojeni všichni. Všichni mu důvěřujeme a sdílíme v něm ohromné množství citlivých dat. Odstřižení od něj by bylo katastrofou. O praní peněz a jeho dopadu na finanční systém se toho napsalo už hodně, o kyber zločinu v této souvislosti podstatně méně. Citlivá data obecně znamenají pro zločince obchodovatelnou komoditu a finanční systém je […]

Pokračovat ve čtení »

14. 04. 2023 | AML systémy

Rekonstrukce státu společně s AML academy předala Vládě ČR návrhy k omezení ruského vlivu

Doporučení k realizaci sankcí v souvislosti s válkou na Ukrajině a k systémovému posilování odolnosti ČR vůči vlivům nedemokratických režimů Na válku na Ukrajině zareagovala řada států, včetně České republiky, uvalením sankcí na Rusko a Bělorusko. Vedle potrestání subjektů odpovědných za utrpení obyvatel Ukrajiny by se měla Česká republika zaměřit na systémové posilování odolnosti státu […]

Pokračovat ve čtení »

28. 03. 2022 | Sankce

Babišův sandwich

Představme si jeden z možných scénářů, ve kterém pan Babiš v roce 2009 kupuje zámeček od jeho původního majitele. Společně s prodávajícím sedí dne 25.9.2009 v Cannes ve Francii u notáře a na stole leží kufříky s hotovostí. Z textu kupní smlouvy ze dne 25.9.2009, která je na webu investigace.cz dispozici [1] dle francouzské jazykovědkyně, kterou AML akademie oslovila, totiž […]

Pokračovat ve čtení »

20. 10. 2021 | Kauzy

AML zákon v Bosně a Hercegovině – navrhované prioritní změny zákona

V souladu s Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Bosnou a Hercegovinou má Bosna a Hercegovina povinnost přizpůsobit svou legislativu právnímu řádu Evropské unie. Podle Stanoviska Evropské komise k žádosti BaH o členství v Evropské unii by Bosna a Hercegovina měla posílit prevenci a boj proti korupci a organizovanému zločinu, včetně praní peněz a terorismu (politická kritéria), […]

Pokračovat ve čtení »

09. 06. 2021 | AML systémy

Whistleblowing a ochrana oznamovatelů

Co je to whistleblowing a kdo je vlastně whistleblower? Přesná a jednotná definice těchto pojmů neexistuje, nicméně historicky se již od 70. let minulého století užívá pro upozornění na nekalé praktiky termín whistleblowing, který vychází z anglického „to blow the whistle“, neboli zapískat na píšťalku. Tento pojem má evokovat představu varovné píšťalky, která zapíská, když se někde […]

Pokračovat ve čtení »

05. 05. 2021 | Uncategorized @cs

Problém vymezení virtuálního vlastnictví v Bosně a Hercegovině

Poznámka redakce: AML akademie si klade za cíl přinášet informace o AML/CFT opatřeních v rámci zemí EU a zemí usilujících o vstup do EU s úmyslem navzájem se obohacovat v postupech v boji proti praní peněz a financování terorismu. Novým lektorem akademie je vedoucí Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a korupce v Bosně a Hercegovině, Edin Jahić. Věříme, že expert […]

Pokračovat ve čtení »

18. 03. 2021 | Compliance & Etika

BankID aneb revoluce na poli elektronické identifikace

Počínaje 1. lednem 2021 nabude účinnosti zákon č. 49/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „zákon o bankovní identitě“), který […]

Pokračovat ve čtení »

11. 12. 2020 | AML systémy

Jedno poučení z “FinCEN files”

Akademie před pár dny uspořádala seminář na téma „Provádění opatření k detekci sankčního prvku“. Seminář se velmi povedl a pro ty z Vás, kteří se nemohli zúčastnit se pokusím shrnout alespoň jeho hlavní myšlenku, která mi přijde zcela zásadní. Hned v úvodu přednášky se nešlo nedotknout aktuální kauzy úniku dat týkající se oznámení o podezřelém obchodu […]

Pokračovat ve čtení »

02. 10. 2020 | Sankce

Podvod století v účetnictví WIRECARD audit neodhalil

Jak se tomu stane, že jedné z nejzářivějších superstar německého technologického sektoru, špičce v poskytování služeb v oblastech elektronického platebního styku a řízení finančních rizik, jejíž hodnota na frankfurtské burze cenných papírů [1]  ještě v srpnu 2018 dosahovala horentní sumy 24,6 miliard eur, chybí v účetnictví zhruba 1,9 miliardy eur a následně končí v insolvenci? […]

Pokračovat ve čtení »

20. 09. 2020 | Kauzy

COVID 19 nakopl KYC

Globální šok pro lidstvo i ekonomiku. Covid 19 omezil volný pohyb osob, zboží i služeb. A nejen to, zcela mění sociální návyky. Takže ani oblast kontroly klienta, zejména naplnění zásady „poznej svého klienta“ (dále jen „KYC“) nezůstala beze změny. KYC je praxe [1] prováděná povinnými osobami definovanými zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci […]

Pokračovat ve čtení »

28. 07. 2020 | KYC

Skutečný majitel v novém kabátě

V pondělí 1. června schválila Vláda České republiky návrh zákona o evidenci skutečných majitelů (dále jen „ZESM“). Problematika skutečných majitelů právnických osob se tímto oproti stávající právní úpravě vyčleňuje ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“) [1] a ze zákona č. 304/2013 Sb., […]

Pokračovat ve čtení »

12. 06. 2020 | Skutečný majitel

Špinavé peníze z daňových zločinů dominují

Daňové podvody a legalizace výnosů z trestné činnosti, lidově nazýváno též jako „praní špinavých peněz“, jsou v některých pohledech poměrně úzce provázané problematiky. Aby orgány činné v trestním řízení /dále jen OČTŘ/ mohly trestně stíhat praní peněz, musí být znám tzv. zdrojový trestný čin. To ve zkratce znamená, že musí být zadokumentována trestná činnost, ze […]

Pokračovat ve čtení »

03. 06. 2020 | AML a “Trest”

Funkce Compliance OCP

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (dále jen „MiFID II“) vyžaduje, aby obchodník s cennými papíry (dále jen „OCP“) zavedl řadu systémů a kontrol  [1] zaměřených na zajištění robustního řídicího systému, s jasnou organizační strukturou a liniemi odpovědnosti a […]

Pokračovat ve čtení »

11. 05. 2020 | Compliance & Etika

AML systémy napadené koronavirem

V době pandemie nemoci COVID-19 mnoho opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (dále jen „AML/CFT“) prochází zatěžkávacími zkouškami. Automatizované AML/CFT monitorovací systémy (dále jen „AML systémy“) nejsou výjimkou. Jak se projevuje „neobvyklý“ stav společnosti na funkčnosti těchto systémů? Lektor akademie Martin Mužný poskytl akademii velmi zajímavou přednášku. Jeho hlavní myšlenku se pokusím shrnout […]

Pokračovat ve čtení »

07. 05. 2020 | AML systémy

Korona Hyena

Dojímají mě příběhy lidí, kteří v době koronavirové prokazují solidaritu, vzdávají se svého času a svých věcí. Ukazují ostatním lidskost jako morální hodnotu.Hranice mezi dobrem a zlem je velmi tenká a všudypřítomná. Překročit ji může kdokoli, ale nikdy ti, o kterých mluvím v úvodu.Když radní pro Prahu 8 v době pandemie domlouvá podíl na zakázce […]

Pokračovat ve čtení »

15. 04. 2020 | Kauzy

Kryptoaktiva a AML rizika

Kryptoaktiva: aml/cft rizika Třebaže v současnosti na úrovni Evropské unie neexistuje společná a ustálená taxonomie kryptoaktiv, za zdařilou a patrně i nejužívanější považuji taxonomii zavedenou švýcarským orgánem dohledu nad finančním trhem (FINMA) [1] . FINMA člení kryptoaktiva do tří hlavních kategorií: 1) platební/převodní/měnové tokeny, často označované jako virtuální měny či kryptoměny; 2) investiční tokeny, typicky […]

Pokračovat ve čtení »

14. 04. 2020 | Virtuální měny

Kryptoaktiva na Hedvábné stezce

Decentralizované virtuální měny – zejména bitcoin – si získaly za dobu své existence značnou pozornost. Někteří v nich vidí budoucnost platebních systémů či investiční příležitost, zločinecké a teroristické skupiny zase pobídku k páchání trestné činnosti. Důvodem pro využívání virtuálních měn k praní špinavých peněz je hlavně anonymita, rychlost provádění mezinárodních transakcí, snadné maskování zdrojů příjmů, způsob skrytí výnosů […]

Pokračovat ve čtení »

14. 04. 2020 | Virtuální měny

VIDEO BLOG