Jan Staněk

Analytik NCOZ (Národní centrály proti organizovanému zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování) s 27 letou praxí v oblasti daňových úniků a daňové kriminality, kterou nabyl u Finanční správy ČR a posléze u Policie ČR. Na kontrolním oddělení finančního úřadu se specializoval na výběr daňových subjektů ke kontrole a vyhledávání rizik při správě daní. K policii ČR nastoupil jako daňový specialista v roce 2004 na tehdy nově vzniklý policejní útvar tzv. Finanční policii (Útvar odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality SKPV). Od té doby se v rámci specializovaných policejních složek zabývá prověřováním a vyšetřováním těch nejzávažnějších forem finanční a daňové kriminality. Od roku 2008 je metodikem pro daňovou kriminalitu v rámci celé Policie ČR.

Články