Jan Staněk

Analitičar NCOZ (Nacionalne centrale protiv organiziranog kriminala Službe kriminalne policije i istrage) s 27 godina prakse na području utaje poreza i poreznog kriminala kod Porezne uprave ČR te kasnije kod Policije ČR. U odjelu revizije Porezne uprave specijalizirao se za odabir poreznih subjekata za kontrolu i traženje rizika u upravljanju porezima. U Policiju ČR je došao kao porezni stručnjak 2004. u tada novoosnovani odjel policije, tzv. Financijsku policiju (Odjel za otkrivanje ilegalnog dohotka i poreznog kriminala pri Odjelu specijalnih aktivnosti službe kriminalne policije i istrage). Od tada se u okviru specijaliziranih policijskih snaga bavi provjerom i istragom najtežih oblika financijskog i poreznog kriminala. Od 2008. godine je metodičar za porezni kriminal u cijeloj policiji Češke Republike.

Članci