Edin Jahić

Šef Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Predstavnik u MONEYVAL i FATF.

Članci