Edin Jahić

Ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a korupce Ministerstva bezpečnosti Bosny a Hercegoviny. Zástupce BiH pro MONEYVAL a FATF.

Články