CAMELOT

Pokrok považujeme za jednu z největších hodnot. Z perspektivy AML ho vnímáme jako schopnost společnosti čelit evoluci organizovaného zločinu. Základním předpokladem je odhalit systémové chyby a identifikovat příčiny jejich vzniku, což je pro jednotlivce obtížný a mnohdy nevděčný až nebezpečný úkol. Některé informace navíc podléhají povinnosti zachovávat mlčenlivost. U kulatého stolu Camelotu zasedají odborníci v ad hoc složení a v diskrétním režimu hovoří o věcech v jejich plném rozsahu. Cílem je doplnit veřejně známé informace, a podporovat tím boj proti organizovanému zločinu a financování terorismu. Zveřejněné výstupy Camelotu nelze přisuzovat konkrétní osobě ani nesmí být zneužity k páchání trestné činnosti.

Odkryli jsme Darknet bankám i státním zástupcům na půdě parlamentu Bosny a Hercegoviny

31.10.2021 AML akademie upořádala 21. září v Sarajevu pro bosensko-hercegovský bankovní sektor odborný seminář s názvem „Zneužívání kryptoměn pro praní peněz“. Celodenního semináře se zúčastnilo celkem 17 bank, které vyslaly 32 zástupců. Přednášející AML akademie byli složeni z místních i českých expertů a odvedli vynikající výkon, který ohodnotil předseda Komise proti praní peněz bankovní asociace […]

Pokračovat ve čtení »

od AML camelot

31. 10. 2021

Kontrola klienta, zjišťování skutečného majitele a další dílčí novinky z novely AML zákona

Předkládáme Vám výstup ze zasedání u kulatého stolu Camelotu. Navazujeme dalším dílem k novele AML zákona.   Kontrola klienta Jednou z největších novinek AML zákona je upravení provádění kontroly klienta v podobě zesílené a zjednodušené kontroly. Dochází zde k faktickému sladění základních povinností, které již byly v minulost stanoveny pro vybrané povinné osoby podléhající dohledu ČNB a to v podobě tzv. […]

Pokračovat ve čtení »

od AML camelot

4. 5. 2021

Změna AML zákona od 1. 1. 2021

V dnešní turbulentní době čelíme na poli prevence praní špinavých peněz a financování terorismu neustálému vývoji rizik. Logickou reakcí je přijetí nových opatření formou novely zákona. Tato změna přichází v podobě zásadní novelizace AML zákona[1] s účinností od 1. 1. 2021. Camelot zasedl, aby tyto změny analyzoval. Kromě reakce na aktuální rizika se jedná o zapracování […]

Pokračovat ve čtení »

od AML camelot

15. 1. 2021

Centralizace „alertů“ nahrává zločincům

„FinCEN files“[1], uniklá data amerického regulátora finančního trhu.  Členové AML Camelotu zasedli ke kulatému stolu, aby identifikovali možné příčiny praní peněz v bankách, které podezřelý obchod nedetekovaly vůbec, nebo velmi pozdě. Organizovaný zločin pak roky pral své zisky skrze nic netušící finanční instituce. Výstup ze zasedání AML Camelotu: V kauze FinCEN files figurují převážně globálně působící banky, […]

Pokračovat ve čtení »

od AML camelot

30. 11. 2020