Kamil Kouba

AML officer s više od 16 godina prakse u policiji u borbi protiv korupcije. S činom pukovnika vodio je poseban odjel koji je primao kaznene prijave Ureda za financijsku analitiku. Više puta je nagrađivan za borbu protiv pranja novca, djelovao je kao član pregovaračkog tima ČR u obrani donesenih AML mjera u Vijeću Europe u Strasbourgu. Već šest godina uspješno pruža usluge u privatnom sektoru širom spektra obveznika.

Članci