Compliance funkcija TVP

Compliance funkcija TVP

Filip Novák | 10. 11. 2020

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2014/65/ EU od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Direktiva 2002/92/EZ i 2011/61/EU (u daljnjem tekstu: MiFID II) zahtijeva da trgovac vrijednosnim papirima (u daljnjem tekstu “TVP”) uspostavi niz sustava i kontrola [1] čiji je cilj osigurati čvrst sustav upravljanja, s jasnom organizacijskom strukturom i linijama odgovornosti te učinkovitim postupcima upravljanja rizicima i procesima pridržavanja propisa/usklađivanjem. To posebno uključuje uspostavljanje politika i postupaka za osiguranje sukladnosti i uspostavljanje trajne, neovisne i učinkovite usklađenosti (compliance). [2] Funkcija compliance sastavni je dio sustava upravljanja i kontrole svakog TVP-a, a njeno pravilno funkcioniranje koje se sastoji uglavnom od osiguranja usklađenosti djelovanja TVP-a s propisima na tržištu kapitala važan je preduvjet ne samo u vezi sa sprječavanjem privatnih i javnih pravnih posljedica neuspjeha TVP-a, već i sredstvo za izgradnju povjerenja kupaca, zaštite marke i ugleda. S funkcijom praćenja usklađenosti (compliance) u shemama poslovnog organiziranja možemo se prvi put susresti u SAD-u u drugoj polovici prošlog stoljeća [3] , odakle se ta praksa postepeno proširila diljem svijeta, kao i u druga područja djelovanja, posebno tamo gdje kršenja obveza mogu imati ozbiljne društvene posljedice (npr. zaštita od konkurencije, financijski sektor ili zdravstvo). Prije je compliance funkcija bila u djelokrugu internih pravnih odjela. Nasljedno izdvajanje u zasebne odjele predstavljalo je reakciju na rastuće zahtjeve prema institucijama vezi sa širokom odgovornošću za nadgledanje svakodnevnog poslovanja poslovnih jedinica i za provedbu politika i postupaka koji su adekvatno osmišljeni u skladu s primjenjivim zakonima i propisima. Compliance funkcija imala tradicionalno karakter primarno savjetodavnih i kontrolnih aktivnosti, koje ni na koji način ne sudjeluju u poslovnom upravljanju TVP-om i istovremeno ne ovise o poslovnim rezultatima TVP-a. To se temelji na pretpostavci da se nepristrani savjeti mogu očekivati ​​prije svega od profesionalaca u području regulacije financijskog tržišta, a manje od onih koji su motivirani ekonomskim rezultatima ili su izravno uključeni u poslovne odluke. Suština compliance funkcije je prvenstveno pružanje podrške i savjetovanja drugim odjelima i višem menadžmentu u vezi s regulatornim obvezama i postavkama programa compliance u TVP-u te izvršavanje kontrolne funkcije kroz brojne aktivnosti monitoringa i testiranja. Zahtjevi za obavljanje compliance funkcije se s vremenom stalno razvijaju. TVP mora reagirati ne samo na sve veće regulatorne zahtjeve, već i promjene u poslovnoj praksi i potrebe kupaca. Pitanje je li postupak TVP-a na području osiguranja obavljanja compliance funkcije u skladu s regulatornim zahtjevima uvijek se mora ocjenjivati ​​s obzirom na njegovu veličinu te prirodu i opseg provođene aktivnosti. Osobito u slučaju manjih TVP-ova može se pretpostaviti da će se zahtjevi za osiguravanjem obavljanja compliance funkcije zbog ograničenog opsega aktivnosti vjerojatno znatno razlikovati od većih TVP-a. S obzirom na pooštravanje regulacije financijskog tržišta, pojavu novih tehnologija i njima srodnih usluga i proizvoda te neprestano se razvijajućih poslovnih modela, može se očekivati ​​da će dobro upravljani odjel compliance biti sve neophodniji igrač u izgradnji učinkovitog i robusnog compliance programa koji može pouzdano identificirati, eskalirati i rješavati nove rizike. Jeste li spremni za to?   Ako imate potrebu bolje orijentacije u ovom sektoru koji se dinamično razvija, toplo preporučujem pratite rubriku “Compliance i etika”.

[1] Razmjerno prirodi, opsegu i složenosti poslovanja kao i opsegu investicijskih usluga i aktivnosti koje se provode u okviru tog poslovanja.
[2] Doslovni prijevod engleskog termina compliance su pojmovi pridržavanje, sukladnost, usklađenost, suglasnost. U pravilu, ovaj izraz znači usklađenost s pravilima ili izravno sa zakonskim propisima. U praksi, pod ovim pojmom možemo zamisliti skup internih pravila, alata, postupaka, procesa i konkretnih mjera kojima je cilj zaštititi pravne i druge interese trgovačkog društva i osigurati sprečavanje nepoželjnih pojava i nezakonitih radnji unutar društva.
[3] O. Ray Vass, The Compliance Officer in Today’s Regulatory Environment, Practicing Law Institute: Corporate Law and Practice Course Handbook Series, Broker-Dealer Institute, 49, 55 (12. studenog 1987.)


Filip Novák

Filip Novák se specijalizira za područje tržišta kapitala, fintecha, compliance i sprječavanja pranja novca. Na području tržišta kapitala je usredotočen na pravne i regulatorne aspekte pružanja financijskih usluga i kolektivnog ulaganja, ponude vrijednosnih papira i pristupa trgovanju na javnim tržištima. U području fintecha, compliance i sprečavanja pranja novca se usredotočuje prije svega na crowdfunding, wealthtech, compliance financijskih institucija i AML prijetnje povezane s kriptoaktivnim aktivnostima i uporabom novih tehnologija. Trenutno radi u Češkoj narodnoj banci kao stručnjak za regulaciju financijskih tržišta i međunarodnu suradnju. Prije dolaska u Češku narodnu banku obnašao je dužnost voditelja compliance i pravnog odjela licenciranog trgovca vrijednosnim papirima, a prethodno u odvjetničkom uredu HAVEL & PARTNERS.