Pavla Holcová

Investigativna novinarka i osnivač Češkog centra za investigativno novinarstvo. Piše o slučajevima organiziranog kriminala s međunarodnom dimenzijom i pranju prljavog novca. Dobitnica više međunarodnih nagrada.
2016. godine izabrana je među 100 ljudi koji mijenjaju na bolje regiju srednje i istočne Europe, a 2018. godine je izabrana u inicijativu European Young Leadres.