COVID 19 ubrzao razvoj KYC

COVID 19 ubrzao razvoj KYC

Maria Holečková | 09. 11. 2020

Globalni šok za čovječanstvo i ekonomiju. Covid 19 ograničio je slobodno kretanje ljudi, roba i usluga. I ne samo to, u potpunosti mijenja društvene navike.

Tako ni područje kontrole klijenta, posebno načelo „upoznaj svog klijenta“ (u daljnjem tekstu „KYC“) nije ostalo nepromijenjeno. KYC je praksa [1] koju provode obveznici, kako je definirano Zakonom br. 253/2008 Sb., o određenim mjerama protiv legalizacije prihoda od kriminala i financiranja terorizma, s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: „AML zakon“).  [2] Pod utjecajem iznenadnih karantenskih mjera i nedostatka osoblja, obveznici nisu bili u mogućnosti provoditi postupke KYC kao obično.

Prema AML zakonu moraju obveznici identificirati svoje klijente, a u slučaju pravnih osoba i stvarne vlasnike. Obveznici moraju razumjeti svrhu i planiranu prirodu odnosa s klijentom i prikupljati podatke o klijentu ili stvarnom vlasniku pravne osobe.

Identifikacija klijenta ključni je element u sprečavanju pranja novca i suzbijanja terorizma.

Obveznici navedeni u AML zakonu (vidi popis dostupan na uvodnoj stranici AMLacademy.TV) u određenim su situacijama prilikom obavljanja identifikacije obvezni pribaviti originalne dokumente. Kako ih dobiti ako zaposlenici moraju raditi kod kuće? Tko će osigurati da će dokumenti dospjeti u prave ruke i biti pouzdano arhivirani? Imamo li drugu mogućnost? Na ova i mnoga druga pitanja usredotočit će se rubrika KYC.

Svi smo prošli kroz razdoblje u kojem su osobne identifikacije licem u lice ili primanje dokumenata u fizičkom obliku putem poštanskog prijevoznika bile ograničene, čak i nemoguće, radi karantenskih mjera. U kratkom je vremenu zato enormno porasla važnost identifikacije bez fizičke prisutnosti klijenta.

Zahvaljujući najnovijim tehničkim trendovima u digitalizaciji transakcija i plaćanja moguća je sigurna udaljena ili elektronička identifikacija. Te načine identifikacije, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (eIDAS) [3], trebalo bi uzeti u obzir, posebice u vezi s prijavljenim sustavima elektroničke identifikacije i načinima osiguravanja prekograničnog pravnog priznavanja, koji nude alate visoke razine sigurnosti i služe kao mjerilo prema kojem se mogu provjeravati metode identifikacije uspostavljene na nacionalnoj razini. Osim toga, u obzir se mogu uzeti i drugi postupci sigurne udaljene ili elektroničke identifikacije koje je na nacionalnoj razini reguliralo, priznalo, odobrilo ili prihvatilo nadležno nacionalno tijelo.“  [4]

Uredba eIDAS regulira pravni okvir za elektroničke potpise, elektroničke pečate, elektroničke vremenske oznake, elektroničke dokumente, usluge elektroničke preporučene isporuke i usluge certificiranja za provjeru autentičnosti web stranica kako bi se povećala vjerodostojnost elektroničkih transakcija pružanjem zajedničke osnove za sigurnu elektroničku komunikaciju na unutarnjem tržištu Europske unije.

Pored opisane elektroničke identifikacije postoje u nekim jurisdikcijama i drugi vrlo atraktivni oblici udaljene identifikacije. Primjerice njemački regulator Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (u daljnjem tekstu „BaFin“) već je 2014. godine kao prvi u Europskoj uniji učinio dostupnim videokonferencije za KYC procese.

Kao što BaFin navodi u okružnici 1/2014 (GW) [5] za obveznike, osobna prisutnost se može pretpostaviti i u određenim okolnostima ako strane koje su uključene u postupak identifikacije ne mogu biti fizički prisutne, ali ih je ipak moguće uočiti vizualno putem video prijenosa i ujedno je moguće uspostaviti verbalni kontakt i provjeriti identitet druge stranke na temelju identifikacijskog dokumenta. Više ću se temom trenutne regulative identifikacije putem videa baviti u jednom od idućih članaka.

Na kraju možemo zaključiti da se u ovoj globalno izvanrednoj situaciji mogu vidjeti i određeni pozitivni učinci, i to u obliku novih izazova. Obveznici sada shvaćaju da su neki procesi neučinkoviti i nepotrebni. Promjene primjenjuju neviđenim tempom. Koristi od promjena imaju kako klijenti u vidu komfornijih usluga, tako i poduzetnici u vidu uštede i vremena. Više je nego sigurno da je digitalizacija ubrzala tempo, što će imati pozitivan učinak na KYC procese.

Ako vas zanimaju izazovi u KYC postupcima i njihova primjenjivost diljem Europske unije, pretplatite se na članke. Budite s nama u toku.

[1] Jedan od čimbenika na koji se stavlja značajan naglasak pri provođenju ciljanih inspekcija obveznika u području borbe protiv legalizacije imovinske koristi od kriminalne aktivnosti i financiranja terorizma je otkrivanje da li je obveznik prilikom pregovora i sklapanja poslovnog odnosa prikupio dovoljno informacija za kontinuirano praćenje poslovnog odnosa – tzv. načelo „upoznaj svog klijenta“.

[2] Zakon br. 253/2008 Sb. od 5. lipnja 2008. o određenim mjerama protiv legalizacije imovinske koristi od kriminalne aktivnosti i financiranja terorizma. U: Zbirka zakona. 2008.  Dostupno online. [cit. 2020-06-06]. Sa izmjenama i dopunama.

[3] Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ. U: Službeni list Europske unije. 28.8.2014., L 257. PDF online. [cit. 2020-06-06], str. 73-113.

[4] Direktiva (EU) 2018/843 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU. U: Službeni list Europske unije. 19.6.2018, L 156. PDF online. [cit. 2020-06-06] Stavka. 22, str. 47.

[5] FÜRHOFF, Jens. Cirkular 01/2014 (GW) – suspicious transaction report in accordance with sections 11, 14 of the GwG. U: BaFin Federal Financial Supervisory Authority. 10.11.2014, (ref. GW 1-GW 2001-2008/0003). Dostupno online. [cit. 2020-06-06].


Maria Holečková

Back Office menadžer i predavač sa stručnošću na području financijskih tržišta s naglaskom na uslugu za korisnike i ‘Know Your Customer procedures’ (KYC). Kroz svakodnevni kontakt s ‘Back Officeom’ i dosljednom primjenom KYC postupaka susrela se s različitim situacijama od kojih su neke završile prijavljivanjem sumnjive transakcije.