Seminar na temu “Koordinacija organa za provođenje zakona u okviru cyber kriminala

od Kamil Kouba

17. 9. 2023

AML Academy i Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH (CEST FBiH) uspješno su organizovali seminar na temu “Koordinacija organa za provođenje zakona u okviru cyber kriminala”.

Učesnici seminara su imali priliku da se detaljno upoznaju sa navedenom temom koju su im predstavili vrhunski eksperti: analitičar Nacionalnog centra kibernetičke sigurnosti Češke Republike, tužilac Kantona Sarajevo, ekspert za visokotehnološki kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i etički hacker. Ciljem seminara je bilo dijeliti najbolju praksu u okviru koordinacije organa za provođenje zakona i približiti temu cyber kriminala i zloupotrebe kriptovaluta te na taj način poboljšati efikasnost u procesuiranju krivičnih djela iz te oblasti.

Cyber kriminal je globalni problem koji zahtjeva dodatni angažman na individualnom nivou, uključujući jačanje kadrovskih, tehničkih i materijalnih resursa. Uz napredak tehnologije za spriječavanje cyber kriminala napreduje i modus operandi kriminalaca te je praćenje trendova i informisanost jedan od najbitnijih koraka u procesu borbe protiv cyber kriminala.

AML Academy će u narednom periodu organizovati niz novih radionica, seminara I konferencija na ovu, ali i usko povezane teme, a s ciljem edukovanja što više pojedinaca koji će stečeno znanje dalje primjenjivati u praksi. Na popunite ime prezime, ostavite svoju mail adresu i prijavite se na naš newsletter da biste bili u toku sa aktuelnim dešavanjima, ali i planiranim aktivnostima za naredni period.

Aktivirajte naš Newsletter

Newsletter – HR